Jak zewidencjonować spuściznę?

Przedstawiamy skrócony opis metody, jaką można zastosować przy ewidencjonowaniu spuścizn.

Opiera się ona na zapisach „Wytycznych Archiwum Polskiej Akademii Nauk z/1990 r. opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych” (Warszawa 1990) oraz  w charakterze uzupełnienia na publikacji „Archiwistyka społeczna” Ośrodka KARTA z 2012 roku. Dotyczy szczególnie spuścizn po osobach, które mają dorobek naukowy, publikatorski, a także z działalności dydaktycznej czy społecznej.

Czytaj dalej…

Konferencja dla archiwistów społecznych

Wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Nadbałtyckim Centrum Kultury zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji pt. „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: funkcjonowanie – zabezpieczanie – udostępnianie zbiorów”, która odbędzie się w sobotę 19 listopada 2016 r. w godzinach 12.00-15.00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (Nadbałtyckie Centrum Kultury).

Czytaj dalej…