Zapraszamy na warsztaty „Udostępnianie zbiorów archiwalnych w Internecie i poza nim”

Warsztaty archiwalne dla gdańskich archiwistów, fotografia przedstawia lodzie rybackie w Katach RybackichSerdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań, na warsztaty archiwalne pt. Udostępnianie zbiorów archiwalnych w Internecie i poza nim”, które odbędą się w dniach 5-6 czerwca 2018 r. (część I – wtorek, część II – środa) w godzinach 16.30 – 18.45 w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24 (nowy budynek Biblioteki Gdańskiej PAN). 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Więcej.

Gala konkursu genealogicznego „Moja pomorska rodzina”

Uroczyste rozstrzygnięcie XIII konkursu genealogicznego „Moja pomorska rodzina”

18 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenia nagród laureatom XIII edycji konkursu genealogicznego „Moja pomorska rodzina”.

XIII konkurs genealogiczny "Moja pomorska rodzina"

XIII konkurs genealogiczny „Moja pomorska rodzina” – laureaci. Fot. M. Momont.

Konkurs ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, tj. klas od IV do VII, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Gdańska. Głównym organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Gdańsk przy współudziale Urzędu Miejskiego w GdańskuSzkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku, Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów PolskichPomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”Czytaj dalej…

Gdańskie warsztaty archiwalne „Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj”

RUSZAJĄ GDAŃSKIE WARSZTATY ARCHIWALNE „ZATRZYMAJ, ZABEZPIECZ, PRZECHOWAJ”

Już w maju zaprosimy Państwa na gdańskie warsztaty archiwalne pt. „Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj”, przeznaczone dla archiwistów społecznych, rodzinnych i prywatnych. Warsztaty te organizujemy wspólnie z Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku. Na realizację warsztatów uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Miasta Gdańska. Czytaj dalej…

Historyczno-genealogiczny konkurs wojewódzki „Poszukiwacze zaginionych przodków”

KONKURS „POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH PRZODKÓW”

Zapraszamy uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas II i III szkół gimnazjalnych w woj. pomorskim do udziału w historyczno-genealogicznym konkursie pt. „Poszukiwacze zaginionych przodków”. 

Czytaj dalej…

Materiały z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Z Archiwum Solidarności – zapraszamy do zapoznania się z materiałami archiwalnymi znajdującymi się w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” 13 września 2017 r. zawarły umowę o współpracy w sprawie promowania materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Celem umowy jest cykliczne publikowanie na stronie Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” dokumentów oraz opis materiałów archiwalnych w języku polskim i angielskim. 

Czytaj dalej…

Konkurs genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”

Nasza Fundacja dołączyła do współorganizatorów Miejskiego Konkursu Genealogicznego „Moja Pomorska Rodzina”.  Konkurs ten przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Gdańska. Głównym organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Gdańsk przy współudziale Urzędu Miejskiego w GdańskuSzkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku, Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów PolskichPomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz naszej Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”.
 

Czytaj dalej…

Jak zewidencjonować spuściznę?

Przedstawiamy skrócony opis metody, jaką można zastosować przy ewidencjonowaniu spuścizn.

Opiera się ona na zapisach „Wytycznych Archiwum Polskiej Akademii Nauk z/1990 r. opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych” (Warszawa 1990) oraz  w charakterze uzupełnienia na publikacji „Archiwistyka społeczna” Ośrodka KARTA z 2012 roku. Dotyczy szczególnie spuścizn po osobach, które mają dorobek naukowy, publikatorski, a także z działalności dydaktycznej czy społecznej.

Czytaj dalej…

Konferencja dla archiwistów społecznych

Wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Nadbałtyckim Centrum Kultury zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji pt. „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: funkcjonowanie – zabezpieczanie – udostępnianie zbiorów”, która odbędzie się w sobotę 19 listopada 2016 r. w godzinach 12.00-15.00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (Nadbałtyckie Centrum Kultury).

Czytaj dalej…