II Historyczno-genealogiczny konkurs wojewódzki „Poszukiwacze przodków”

KONKURS „POSZUKIWACZE PRZODKÓW” – NOWY TERMIN SKŁADANIA PRAC


 Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w woj. pomorskim do udziału w II Historyczno-genealogicznym konkursie wojewódzkim pt. „Poszukiwacze przodków”.

DLA KOGO

Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie pomorskim. Odbywa się w 2 kategoriach:

  • kategoria I – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
  • kategoria II – klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

NASZ GŁÓWNY CEL

  • rozbudzenie zainteresowania historią swojej rodziny, regionu, kraju, świata.

FORMY PRAC KONKURSOWYCH

  • Taśma chronologiczna przedstawiająca dzieje rodziny – pokazanie wydarzeń z historii własnej rodziny, wzbogaconej o ważne wydarzenia z historii lokalnej, regionalnej, polskiej lub światowej w graficznej formie taśmy chronologicznej (inaczej mówiąc „na osi czasu”). Dzieje rodziny powinny obejmować minimum cztery pokolenia wstecz, licząc jako jedno z nich pokolenie autora. Uzupełnieniem taśmy chronologicznej mogą być kopie dokumentów archiwalnych (metryk, dyplomów i innych), fotografie, drzewo genealogiczne lub wywód przodków, pamiątki, itp.
  • Album „Dzieje moich przodków” – album obrazujący historię rodziny bądź wybranych jej członków, nawiązujący do związków dziejów rodziny z historią lokalną, regionalną, polską lub światową.  Album może zawierać kopie dokumentów archiwalnych (metryk, dyplomów i innych), fotografie, drzewo genealogiczne lub wywód przodków, pamiątki, itp.

Tu można obejrzeć przykład konstrukcji taśmy chronologicznej:

Powyższy przykład pokazuje jedynie zasadę budowania taśmy chronologicznej, natomiast forma graficzna prac i ich technika wykonania mogą być dowolne (np. rysunek, wyklejanka, kolaż). Dane osób żyjących muszą być zanominizowane.

NAGRODY

Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody

TERMIN ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

Wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2020 r. w trakcie gali w Szkole Podstawowej w Baninie. Prosimy zapoznać się z naszą klauzulą informacyjną.

ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu są: